סמכות העם וסמכות התורה בתפיסת המדינה של הרב חיים הירשנזון

יוסף טרנר א . פתח דבר בדברים שלהלן נדון בשאלת מקור סמכותה של המדינה בתפיסת העולם 1 הציונית-דתית של הרב חיים הירשנזון ( הרח"ה , ( ונבחן את הקשר בין סמכות 2 המדינה לבין סמכות התורה במשנתו . שאלת סמכות המדינה במשנת הרח"ה מעניינת , משום שלהבדיל מרוב הגישות המזוהות עם תפיסת העולם הציוניתדתית , מקור הסמכות אינו מזוהה אצלו אך ורק עם דבר ה' או עם הוראת חכמים בני סמכא לדבר , 'ה אלא סמכות שתיהן – של התורה ושל המדינה כאחת – היא פועל יוצא של הסכמת הציבור ורצון העם . בעניין זה הרב הירשנזון קרוב לשפינוזה , שראה בתורת ישראל בראש  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר