דת ומדינה במשנותיהם של שפינוזה, מנדלסון ולאו שטראוס

אליעזר שביד א . פתח דבר בחיבורו מאמר תיאולוגי-מדיני הניח שפינוזה יסודות לעיון הפילוסופי 1 המודרני בסוגיית הדת והמדינה . הדברים אמורים בהתלבטות הפילוסופית והאידאולוגית-תאולוגית בסוגיה זו הן במדינות הלאום החילוניות שקמו במערב ובמרכז אירופה והן בתנועת ההשכלה היהודית ובתנועות המודרניות 2 שהתפתחו ממנה , בייחוד הרפורמה והציונות . חיבורו העיקרי של מנדלסון בתחום היהדות ובתחום תורת המדינה נכתב 3 מתוך הקבלה וניגוד למאמר תיאולוגי-מדיני . משכילי דורו הגרמניים ראו בו את בן דמותו של שפינוזה בזמנם . משום כך נדחק לחלוק על שפינוזה בהבנת מהות הדת ותורת היהדות , היחס בין היהדות לנצרות הקתולית והפרוטסטנטית ,  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר