ברוך שפינוזה וחילונה של היהדות

אלה בלפר ואשר יגדל מבניכם נשר ועשה כנף – מקנו תשלחוהו לנצח : וגם כי ימריא , צמא שמש ואדיר , במרום – לא עליכם המאורות יוריד . ( ח"נ ביאליק , " אכן גם זה מוסר אלוהים ( " א . פתח דבר התגדרות יהודית בישות חילונית-פוליטית מחויבת ביסודה לשתי הנחות : ראשית – חיובו של הרעיון המדיני ( אין הוא רק מסד לקיום האנושי אלא מהותו של קיום זה , ( ושנית – חיובה הנורמטיבי של פוליטיות יהודית שהיא שוות ערך ומניין בדפוס המדיני הכולל . נדרשה לכך מהפכת תרבות במערכות התודעה וההזדהות של העולם היהודי , וזו הייתה מותנית בזעזועים הפוליטיים שהתרחשו באירופה במאות 17-ה וה , 18- ובראשם התמורות במאבקי הכוח בין הכנסייה למדינה וציוני דרך מהפכניים בתחום הדת והמדינה . תמורות אלו היו כרוכות באמונה חדשה בעצמאותה ובמלאותה של המערכת האנושית – טבע , אדם ומדינה ; הרומנטיקה של הטבע באה להחליף את הרומנטיקה של הישועה הנפשית , והאמת הפנימית " הטבעית" של החיים האנושיים – את מקומן של כנסייה ודת . ואמנם , בחיים בלא אדנות-על ובלא יעדים טרנסצנדנטיים לא מוקדו מערכות ההוויה הציבורית בכנסיית המאמינים אלא בברית האזרחים של הממסד המדיני , ואילו ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר