חזון "המשפט העברי": רקע, מגמות ושאיפות

א . פתח דבר תכליתו העיקרית של פרויקט המשפט העברי – להפוך את מורשת ההלכה למקור עיקרי של המשפט הישראלי – טבועה בתכנית המדינית של הציונות . הבעיה התאו-פוליטית שבבסיס פרויקט זה היא שאלת היחס שבין ההלכה המסורתית למשפט המדינה , והיא מלווה את המפעל הציוני מראשיתו . ואמנם , סקירת פרויקט המשפט העברי מתוך ההקשר הציוני מלמדת ששתי אידאולוגיות מנוגדות – הציונות הדתית מחד גיסא והציונות החילונית מאידך גיסא – ראו בהפיכת המורשת ההלכתית למשפט מדינה משימה רבת ערך . בעבור האגף הדתי , תכליתו של פרויקט המשפט העברי הייתה להביא לידי ריכוך המתח שבין ההלכה למשפט המדינה ולגשר על הפערים שביניהם 1 באמצעות אימוץ הנורמות ההלכתיות המסורתיות – כולן או מקצתן – והטמעתן במערכת המשפט . בעבור האידאולוגיה הציונית-חילונית , חזון המשפט העברי מסמל את הדרך לחילונה של ההלכה ולהפקעת משמעותה הדתית על ידי אימוצה והפיכתה למשפטה של המדינה החילונית . כך , אפשר לראות בפרויקט המשפט העברי במסגרת הציונות ניסיון לטשטוש הפער שבין ההלכה למשפט 2 מכוחם של מניעים מנוגדים . הנחת היסוד של חזון זה , שעליה מושתת הפרויקט כולו , משותפת לגרסאותיו , וה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר