תוכן עניינים

אבי שגיא חזון " המשפט העברי : " רקע , מגמות ושאיפות 77 יוסף דוד ברוך שפינוזה וחילונה של היהדות 115 אלה בלפר דת ומדינה במשנותיהם של שפינוזה , מנדלסון ולאו שטראוס 139 אליעזר שביד דת ומדינה בהגותו של הרב חיים הירשנזון 171 דוד זוהר סמכות העם וסמכות התורה בתפיסת המדינה של הרב חיים הירשנזון 193 יוסף טרנר דת ומדינה בהגות הציונית-הדתית הספרדית : בין זיקה מאחדת לבין מידור - הרב מ"ח עוזיאל והרב ח"ד הלוי 219 משה הלינגר קהילה וממלכה : יחסם ההלכתי של הרב י"א הרצוג והרב שאול ישראלי למדינת ישראל 267 חיים בורגנסקי חוקה , חיתון , חינוך : קשרי גומלין בין דת ומדינה בהגותו ובפועלו של בן-ציון דינור 295 דניאל מרום הפרדוקס הדתי-מדיני על פי חיים יהודה רות 357 זאב הרוי דת וחיים ציבוריים : גלות ומדינה בהגותם של י"ד סולובייצ'יק , א"י השל ומרדכי קפלן 367 יואל פינקלמן  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר