נספח

טבלה ג 1 . 1 . אנשי סגל מזרחים , אשכנזים וערבים בשישה מוסדות להשכלה גבוהה בישראל בשנת - 2005 אחוזים ומספרים מוחלטים מקור : ישראל בלכמן . עבודת מ . א . במחלקה לסוציולוגיה , אוניברסיטת תל אביב , 2006  אל הספר
כרמל