סיכום

אחת הטענות הנשמעות לעיתים קרובות מפי חברים בקבוצות מיעוט שוליות , או מפי דובריהן , היא שראייה סטריאוטיפית "זורקת לתוך שק אחד" את כל חברי הקבוצה , לדוגמה , "המזרחים . " ראייה כזאת מקבעת אותם כקטגוריה מונוליתית אף שהמציאות היא מגוונת , תלוית מצב , ומשתנה כל הזמן . ואמנם מהמחקר הנוכחי אפשר ללמוד שנשים מזרחיות בסגל של המוסדות להשכלה גבוהה בהחלט אינן מהוות מקשה אחת והן אינן מדברות בקול אחד . יש הבדלים בולטים בדרך שבה המשתתפות חוות ומפרשות את התנסותן באקדמיה , ובהרבה נושאים אין הסכמה באשר למשמעותם הסובייקטיבית . במרבית התמות המועלות אפשר להבחין בין נקודות ראות ופרשנויות שונות ואף מנוגדות , למשל בקשר למשמעות של מראה מזרחי , זהות מזרחית , אימהות , מצוינות אקדמית , הבדלים תרבותיים , אפליה וקיפוח , מעמד ומגדר . אפילו בתוך סיפור של פרט אחד ניכרים לעיתים סתירות ואי התאמות . היחיד בונה את דימויו העצמי והמודעות העצמית שלו בעזרת סיפורי החיים שהוא מספר לעצמו ולאחרים . חלק מן המשתתפות מדגישות בסיפוריהן את מסלול המשוכות שעברו ואת ההישגים שהשיגו למרות הכול . אחרות מתמקדות בזהות האתנית מזרחית ורואות בה מק...  אל הספר
כרמל