פרק שישי: הנרטיב הנורמטיבי־קנוני

הנרטיב הנורמטיבי קנוני מקורו בחוויה הסובייקטיבית של המשתתפת , שדרכה אל האקדמיה ומעמדה בתוכה מתבססים על כישוריה ועל הישגיה . זאת , ללא התערבות של גורמים מעכבים הקשורים להיותה אישה או מזרחית או במעמד סוציו אקונומי נמוך . בנקודה זו חשוב להזכיר שוב שסיפור מטיפוס אחד אינו חף מאלמנטים של טיפוסים אחרים . כמו כן , הקלסיפיקציה נעשית על בסיס של ציר מרכזי . הנושא של "מצוינות בלבד , " הקובע את גורלו של חוקר אקדמאי , הופיע גם בסיפורה של עליזה ( הסיפור הראשון , ( אך בשונה מן הסיפור הנורמטיבי , הוא מכיל דגשים חזקים על קיפוח בהיבט הכלכלי והתרבותי , והצורך האדיר במוטיבציה ובמאמץ כדי להגשים את המטרה . מצוינות ( excellence ) מחקרית ומדעית , הקריטריון המוצהר שלפיו האוניברסיטאות מחליטות על גיוס כוח אדם , שיפוט , הערכה ותגמול של חברי הסגל האקדמי , הוא מושג חמקמק . מי קובע מהם הקריטריונים של מצוינות ? בכל מקרה , קשה להגדיר במדויק מצוינות , ואין הסכמה בין מדענים כיצד היא נמדדת . על כן היישום שלה כקנה מידה הוא שרירותי למדי ונתון להשפעתם של גורמים בלתי רלבנטיים . נעשה מחקר חשוב , אחד מיני רבים , שעורר מחדש ספקו...  אל הספר
כרמל