פרק חמישי: הנרטיב הביקורתי־חתרני

תחושת אי השייכות , השוליות והבידוד , המלווה נשים מזרחיות במערכת ההשכלה הגבוהה , אינה בעיה הקיימת רק בישראל . היא קיימת גם בקרב מיעוטים שונים בארצות אחרות שבהן מגדירים את עמדתן באקדמיה כזאת של n . " outsider-within" מחקרים על מיעוטים לא לבנים ( people of color ) במוסדות להשכלה גבוהה נערכו בעיקר בקנדה , ( Williams 2001 ) בארצות הברית , ( Jones 2003 ) ובאוסטרליה . ( Washington and Harris 2001 ) כפי שהזכרתי קודם , בישראל פורסמו מחקרים אקדמיים ביקורתיים על הדרת מזרחים מן האוניברסיטאות , וגם על מחאה פוליטית , במיוחד מצד נשים מזרחיות ופחות מצד גברים מזרחיים . נשים אלה מבקרות את הסגירות והשמרנות של המערכת האקדמית המסורתית על שמצד אחד היא מצהירה על הצורך בגיוון הסגל ותחומי הלימוד , ומצד אחר מונעת מנשים הזדמנויות שוות לפתח נושאים חברתיים והיסטוריים חדשים , כגון : תכניות לימודים על גזענות ודיכוי של מיעוטים . נושאים אלה אינם נחשבים בדרך כלל חשובים , והעיסוק בהם אינו מוערך כתרומה מדעית . ( scholarly contribution ) הם נחשבים כפוליטיים מדי , אידיאולוגיים , רטוריים ואפילו מסוכנים בעיני עמיתים ובעיני ...  אל הספר
כרמל