הסיפור של עליזה:

"אני אמשיך בדרכי , אני אתעקש , אני אצטיין , אני אגיע . " עליזה היא בת , 50 אם לשני ילדים . היא מרצה בכירה וראש חוג בפקולטה למדעי הרוח שבאחת האוניברסיטאות . הריאיון נערך במשרדה באוניברסיטה . אני מספרת לעליזה שאני עורכת מחקר על נשים מזרחיות בסגל האקדמי ולשאלתה מהו מספרן אני אומרת לה שבערך כחמישה אחוזים מסך כול הנשים בסגל . אני חושבת שגם ה 5 % של מזרחיות באקדמיה זה תאונת עבודה , זאת אומרת , זה נס גדול שה 5 % האלה נמצאות באקדמיה . נס ? נס במובן זה שזאת משימה כמעט בלתי אפשרית לפרוץ את המעגלים הסוציו אקונומיים . הסיכוי שלך לכתוב דוקטורט ולכתוב פרק ומאמר ולהצטיין וכולי , וגם אחר כך להמשיך במחקר רציני תוך גידול ילדים , ועל פי רוב הנשים באות מרקע כלכלי חלש , זה כמעט בלתי אפשרי .  אל הספר
כרמל