ג. סיפור נורמטבי־קנוני

הציר המרכזי של הסיפור הנורמטיבי קנוני הוא שהמערכת האקדמית כיום היא מריטוקרטית , ולפיכך היא מתנהלת על פי מצוינות בלבד . אין בה אפליה מגדרית משמעותית ובהחלט אין בה הבחנה על בסיס מוצא אתני . נשים אלה מרגישות שלא חוו ולא התנסו באפליה אתנית בתחום הלימודים והקריירה האקדמית שלהן , ואם נתקלו בקשיים על בסיס מגדר , הרי הם נובעים מכורח המציאות ולא מאפליה . לפי דעתן , גיוס אנשי סגל ונשות הסגל וקידומם מתבצע על בסיס הצטיינות בלימודים ובהמשך הקריירה מכריעות מצוינות ואיכות העבודה המדעית . השיפוט ( peer review ) וההחלטות באשר לקידום חפות מכל השפעה של גורמים אחרים לא רלבנטיים . סוגים אלה של נרטיב הם "טיפוסים אידיאליים" המציגים הפשטה של מציאות מורכבת שבה לא קיימים טיפוסים טהורים , אלא דפוסים מורכבים של גורמים מרכזיים בשילובים ובהרגשות שונות . כך ייתכנו צירופים של הרגשת קיפוח אישי עם מרד חברתי , או סיפור נורמטיבי עם אלמנטים "רומנטיים" ( התגברות על מכשולים ) וכדומה . מארגים שונים ובלתי עקביים מעין אלה קשורים לתיאוריית ההצטלבות ש דנתי בה קודם . העובדה שאני מייחסת את סיפורה של אישה מסוימת להדגמת טיפוס או סוג...  אל הספר
כרמל