ב. סיפור ביקורתי־חתרני

בסיפור המחאה והביקורת בולטים נושאים המבטאים ביקורת פמיניסטית מזרחית על המערכת החברתית בכלל והמערכת האקדמית בפרט . כפי שכותבת מוצפי הלר : "אחת המטרות של כתיבה ביקורתית היא לחשוף את הסיפור המסתתר מתחת לייצוגים קיימים של המציאות . " ( קולות מזרחיים , 2005 1 שלב זה נקרא sorting במתודה של התיאוריה המבוססת כנ"ל . ( Strauss and Corbin , 1990 ) עמ' . ( 27 משתתפות אלה הן בעלות זהות ומודעות אתנית ברורה , והן טוענות שנשים מזרחיות מודרות בשיטתיות מהיכלי האקדמיה . הן נאלצות להסתפק בעבודות שוליות כמו מורה מן החוץ או משרות חלקיות במכללות אשר היוקרה ואפשרויות המחקר בהן מצומצמות . לדעתן , יש לשנות את "כללי המשחק , " " לשטח את מגרש המשחקים , " ולבנות מערכת אקדמית המבוססת על ערכים של שוויון , שיתוף פעולה והערכה לתלמידים לעומת הנורמות הגבריות של תחרות וכוחנות הקיימות באוניברסיטאות כיום . יש לתת מקום לאפיסטמולוגיה שונה של ייצור ידע ולכלול גופי ידע השונים מן התרבות האירופוצנטרית ההגמוניה . נשים אלה מרגישות שעמדותיהן הפוליטיות ונושאי מחקרן , שאינם "הולכים בתלם , " מערימים עליהן קשיים מיוחדים בפיתוח הקריירה ה...  אל הספר
כרמל