א. סיפור קיפוח־מאבק־ניצחון:

ב . סיפור ביקורתי חתרני ; ג . סיפור נורמטיבי קנוני א . ניתן לאפיין את הסיפור מן הסוג הראשון , בהשאלה מסוגות נרטיבים ספרותיים , כ"סיפור רומנטי . " הגיבור מתמודד עם מהמורות ומכשולים בדרך אל מטרתו , והוא משיג אותה לבסוף כמעט כנגד כל הסיכויים . בסוג זה , המשתתפות מדגישות את הקשיים הרבים אשר נתקלו בהם בגלל תנאים כלכליים וחברתיים קשים לאורך חייהן , בילדותן , בתקופת הלימודים הגבוהים ובמהלך הקריירה באקדמיה . לתיאור המאבק מתלווה הרגשת הישג , גאווה והתגברות על המכשולים , מעין סיפור גבורה וניצחון . אך למרות ההצלחה וההישג עולים מפעם לפעם זיכרונות של קיפוח ואי צדק בדרך אל המטרה .  אל הספר
כרמל