התרת הקשר בין מגדר, אתניות ומעמד

האם יש מצבים שבהם החבילה מתפרקת ? שהחוטים המקשרים נפרמים ? את התרת השיזור בין מאפיינים וזהויות או "התפרקות החבילה" ( deconstmction ) של מגדר , אתניות ומעמד אפשר לראות כאנטיתזה של תופעת ההצטלבות שתוארה בהתחלה . זאת אומרת , בעוד ההצטלבות מניחה קשר אימננטי , כמעט בלתי ניתן להתרה , בין מגדר , מוצא ומעמד , תהליך ההתפרקות ( פרגמנטציה ) מראה שבתנאים מסוימים ניתן להפריד בין הגורמים השונים . לעניין זה עשויות להיות תוצאות ממשיות חשובות . יתרה מזאת , אנשים שנפגעים מאי שוויון חברתי על בסיס גורמים שיוכיים מסוימים , שואפים ומעוניינים לעיתים שיעריכו אותם על הישגיהם "ככל האדם , " ללא הסימנים המיוחדים שמאפיינים אותם ( דוגמה בולטת היא אדם שלוקה בנכות גופנית . ( ככלל , יותר קשה לפרום את הקשרים בין מאפיינים שיוכיים , שליחיד אין שליטה עליהם , למשל , מגדר משולב עם גיל . אבל , קל יותר לנתק את הקשר בין מוצא מעמדי או אתני נמוכים לבין מוביליות והישגים כלכליים , השכלתיים וחברתיים . מקריאה של תמלול השיחות שקיימתי עם המשתתפות התגלו שתי צורות שינוי ופירוק כאלה : האחת היא התגברות של זהות מסוימת על זהות אחרת , והשניי...  אל הספר
כרמל