פרק שלישי: השתלבות והתפרקות של זהויות

על פי מודל ההצטלבות שהוצג קודם ההנחה היא שקיימים שילובים שונים בין המאפיינים המרכזיים של מגדר , אתניות ומעמד המשפיעים על התפתחות הזהות של הפרט ועל עמדתו החברתית . בחלק זה אני בודקת אם יש למודל זה אחיזה במציאות ובניסיון הסובייקטיביים של המשתתפות , והאם יש תנאים ומצבים שבהם ה"חבילה" של זהויות מרובות עשויה להתפרק . ניתן לבדוק הצטלבות ושילוב של תכונות וזהויות אישיות משתי נקודות מבט . הראשונה היא הראייה והחוויה של היחיד המשתייך לקבוצה שולית בעיקר לגבי הצירוף של נחיתותם החברתית . נקודת המבט השנייה היא של קבוצות אחרות , במיוחד היותר חזקות , שמייחסות שילוב של מאפיינים שוליים לקבוצה אחרת ; לדימויים אלה אנו קוראים סטריאוטיפים . כאשר ניסיתי לברר האם מגדר , אתניות ומעמד הן זהויות נפרדות או חופפות , השיבו רוב המרואיינות שלדעתן אי אפשר להבחין בין ממדים אלה , וששילובם מעצים את ההדרה והדיכוי של בני הקבוצות הרלבנטיות . המרכיב האתני , למשל , הופך לבולט ולמשמעותי יותר כאשר הוא נשזר עם המאפיינים האחרים של מגדר ו / או מעמד . בכך יש אישוש בהרגשתן הסובייקטיבית של המשתתפות לתיאוריית ההצטלבות של בסיסי אי השווי...  אל הספר
כרמל