סיכום

הצגת קטגוריות התוכן ( התמות ) המופיעות בתדירות גבוהה בסיפורי המשתתפות בפרק זה משקפת מגוון רחב של נושאים ועמדות . המשמעות והפרשנות המיוחסות לתמות אלה הן שונות ומגוונות . עם זאת , יש דמיון בעצם העלאת נושאים משותפים בסיפורים על הרקע המשפחתי , על החיים בפריפריה , ההתמודדות עם הלימודים באוניברסיטה תוך מגבלות תרבותיות וכספיות , המוטיבציה האדירה של הנשים ללמוד לקראת תארים מתקדמים , וכן בביקורתן על חלוקה בלתי שוויונית של הזדמנויות בין קבוצות חברתיות שונות .  אל הספר
כרמל