מה זאת זהות מזרחית? מה זאת מזרחיות?

הנושאים שתוארו עד כה כמו מראה , מבטא , דינמיקה של זהויות ודימויים אתניים , פערים תרבותיים , ושיזור מאפיינים של מגדר , אתניות ומעמד נוגעים בשאלה היסודית מהי מזרחיות ? המענה לשאלה זאת יכול להינתן על ידי המזרחים עצמם - הנרטיב המזרחי , או על ידי קבוצות חיצוניות המגדירות מהו מזרחי - הנרטיב האשכנזי . לעיתים חברי הקבוצה המסומנת מאמצים ומפנימים את הדימוי ומה שאחרים חושבים עליהם , אך בדרך כלל הם חותרים ומתנגדים לדימויים ולסטיגמות שמייחסים להם ומציגים דמות אחרת וסיפור אלטרנטיבי ( counter story ) . בכל מקרה אין לשאלה זאת תשובה ברורה ומוסכמת . במחקר החברתי האקדמי בישראל קיימים היבטים שונים בהקשר להגדרת מזרחיות וזהות מזרחית , ובעיקר באשר לתהליך ההיווצרות וההבניה של קטגוריות אלה . מדעני חברה ביקורתיים פוסט ציונים טוענים י " המזרחיות .. . אינה זהות אחידה , שהייתה קיימת מאז ומתמיד ויובאה עם העלייה הגדולה בשנות החמישים , אלא קטגוריה חברתית תרבותית , שהובנתה כאן על ידי הממסד הציוני האשכנזי השולט וההגמוניה הציונית התרבותית האשכנזית . המזרחיות הוצגה ונתפשה כדיכוטומית למערביות . הראשונה מייצגת נחשלות והאחר...  אל הספר
כרמל