משבר ועיצוב זהות

Stories are the cornerstones of our identity ( A . Giddens ) יחידים מעצבים את זהותם באמצעות הסיפורים שלהם ושל אחרים . היחיד מספר את סיפור חייו וחוויותיו כרי לתת להם משמעות , כדי לנסות להבין את עצמו ואת מה שקורה לו . ( to make sense ) בדרך זו הוא בורא את זהותו האישית המבחינה אותו מאחרים וממקם את עצמו במסגרת חברתית . תהליך התגבשות זהות עצמית ( personal identity ) אינו תמיד חלק וליניארי כפי שמתארים המודלים התפתחותיים ( לדוגמה . ( Erikson 1959 אפילו תהליך התפתחות " נורמאלי" מלווה במתחים והמעברים משלב לשלב יכולים להיות משבריים במידה זו או אחרת , ומכאן -"Our stories are multilayered and contradictory" ( Baukje Prins 2006 : 289 ) . אירועים מכוננים וגם אירועים פחות דרמטיים במסלול החיים מתערבים בתהליך ומשפיעים על התשובה שהיחיד מנסה לתת לעצמו על השאלה "מי אני " ? בנקודות מפנה כאלה משתנה השקפתו של אדם על חייו , הוא רואה את גם אני כילדה , עולה מאוסטריה , הרגשתי רע מאוד בכיתה ד' בגימנסיה העברית בירושלים בשל חוסר הידע שהפגנתי על אברהם אבינו ובגלל השמלות היפות שאמי הלבישה אותי . עצמו ואת מקומו בחברה ...  אל הספר
כרמל