משנה מקום - משנה מוצא

אתניות היא תלוית מקום גיאוגרפי וקונטקסט חברתי לא רק מבחינת המשמעויות החברתיות והתרבותיות המיוחסות למוצא האתני או הגזעי של אנשים , אלא גם מבחינת הזיהוי והתיוג שלהם . בחברה מסוימת מזהים אותך כאוריינטלי , ובאחרת במזרחי , כספרדי , כיהודי או כישראלי . מאחר שלאנשים יש בדרך כלל פרה קונספציות בנוגע להתנהגות ולמראה של אנשים ממוצא אחר , שאינן מבוססות דווקא על היכרות אמפירית , יש הרבה אי דיוק ובלבול בזיהוי אתני . תופעה דומה היא היכולת או הקושי לזהות מהי השפה המדוברת ; אנשים שלא יצאו ממקום יישובם ולא פגשו אנשים שונים וזרים יתקשו או יטעו בזיהוי . אחת המרואיינות מספרת : באפריקה חשבו שאני הודית . הייתי נכנסת לחנויות בתור תיירת , ובעל החנות ההודי היה מתרוצץ סביבי ונותן לי הכול בהנחה , ואני לא הבנתי מה הוא רוצה ממני , עד שהבנתי שהוא חושב שאני אחת משלהם ונתן לי מחירים מיוחדים . זה n ref 1 ection שאדם עושה עלי , זה שייך לקונטקסט החברתי שבו הוא נמצא . מרואיינת שהתחנכה בארצות הברית אומרת בפירוש : כפמיניסטית אני חושבת כאישה , ואני חושבת כמיעוט . אישה שהיא לבנה בארצות הברית ומזרחית בישראל , אבל חשוב פה לצי...  אל הספר
כרמל