פרק שני: תמות וקטגוריות תוכן

בחלק זה אפרש ואנתח את חומר הסיפורים לרוחב , זאת אומרת , מיון לפי קטגוריות קונצפטואליות העוברות כחוט השני בסיפוריהן של רוב המרואיינות או של אחדות מהן . ליבליך , תובל משיח וזילבר ( Liebiich et ai 1998 : 13 ) מציעות טיפולוגיה של ארבעה סוגים של קריאה , פרשנות וניתוח נרטיב אפשריים במחקר איכותני המתבססים על שני ממדים : ממד אחד , צורה - תוכן , ממד שני , כוללני - קטגוריאלי . HOLISTIC - CONTENT HOLISTIC - FORM CATEGORICAL - CONTENT CATEGORICAL - FORM בפרק זה אתמקד בניתוח תוכן קטגוריאלי המעלה ומפרש את הנושאים המופיעים תכופות בסיפורים שונים . בפרקים הבאים אציג דוגמאות של ניתוח הוליסטי שבהן הקריאה היא אנכית לאורך זמן של סיפור שלם . צריך לציין מראש שהנושאים שאתאר הועלו על ידי הנחקרות , אך לא כל התכנים מופיעים בסיפורים של כל הנחקרות .  אל הספר
כרמל