ד. תואר שלישי ומשבר הבתר־דוקטור

ככלל , הדרישה לצאת לפוסט דוקטורט כתנאי להצטרפות לאקדמיה כחבר סגל מהווה את אחד הקשיים המכריעים ביותר . לכאן מתנקזים מרכיבים שונים אופייניים למעמד נמוך - מחסור בכסף , הצורך לטפל במשפחה , חוסר היכולת או הרצון של בן הזוג להצטרף לשהייה בחוץ לארץ , אי ידיעת השפה וחוסר קשרים קודמים . כאן נפער פער גדול במיוחד בין מזרח למערב , בין שני עולמות שאינם מבינים זה את זה , והאחד אינו מודע לבעיות המיוחדות של האחר . אחת המשתתפות מספרת כי בשיחה עם ראש החוג בנוגע לעתידה במחלקה היא שיתפה אותו בקשייה לצאת לפוסט דוקטורט משום שאין ברשותה מספיק כסף , וציינה , בין השאר , כי היא משלמת שכר דירה . לדבריה ? "הוא פקח עיניים ואז לקח את התיק שלי ורשם בתוכו : משלמת שכר דירה . " מהי המשמעות של זה בשבילו ? זאת שאלה נהדרת . זה אומר לו שאין לי בית כמו לאחרים . שאני לא משלהם , שאני לא שייכת . אין להם מושג על העולם שלנו , עולם אחר משלהם . סיגל מתארת פגישה עם דיקן הפקולטה : אני ניסיתי לתרגם את זה לעוני כשדיברתי איתו על הפוסט . הוא אמר לי : ' את צריכה לנסוע לפוסט . ' אמרתי לו : 'אני אסע לפוסט רק אם יהיה לי כסף . אתה מבין שאין ל...  אל הספר
כרמל