א. הבית ומורשת־משפחתית

הבית הוא קודם כול מקום . כמחצית מן המשתתפות אינן ילידות הארץ , והן באו ארצה עם הוריהן כילדות קטנות בתקופת העלייה ההמונית לישראל מארצות ערב בשנות החמישים . ההגירה , ההיטלטלות ממקום למקום ומגורים במעברות , בעיירות פיתוח בפריפריה או בדירות עלובות של "דיור ציבורי" הן חוויות שהטביעו את חותמן . לעומת זאת , יש כאלה שהתחנכו בארץ מערבית ( צרפת , ארצות הברית ) ובאו ארצה מאוחר יותר וסיפור חייהן שונה . הבית הוא גם הביטוס : הוא מקנה לך הון תרבותי . בבית את רוכשת לא רק מעמד כלכלי ומעמדי אלא סדרה של פרה דיספוזיציות , דפוסי התנהגות , הרגלים , טעמים והשקפות , 9 habitus בטרמינולוגיה של . Bourdieu במשפחה את לומדת למה לשאוף , מה את יכולה להשיג . את לומדת מה מצפים ממך ואיך להתנהג במסגרות ומצבים חברתיים שונים . g Learned habits . bodily skills , styles , tastes , and other non-discursive knowledge that " go without saying" for a specific group . הבית לעיתים אינו מצייד את האישה במורשת תרבותית חברתית מתאימה למסגרת האקדמית , או כפי שסווידלר ( Swidier ) מכנה זאת , חסר לה "ארגז הכלים" הדרוש . לפי בורדיה ההביטוס ...  אל הספר
כרמל