פרק ראשון: שלבי חיים־לימודים

כפי שנאמר קודם , המחקר הנוכחי מתמקד בפרק חיים מוגדר של הנשים שתחילתו בבית ההורים , דרך השלבים השונים של הלימודים ועד לקריירה האקדמית . בחלק זה אתאר את הקטעים האלה בקווים כלליים בהתבסס על סיפוריהן . בפרק שלאחריו אנתח את התמות העיקריות החוזרות ומופיעות ברוב הסיפורים ( ניתוח קטגוריות תוכן לרוחב . ( ולבסוף אציג סיפורים שלמים של כמה מן המשתתפות ; ניתוח הוליסטי לאורך זמן של הסיפור ( ראו Liebiich , Tuval . ( Mashiach , and Zilber 2001 השאלות בשיחות שלי עם המשתתפות כיוונו אותן לדבר על התקופה שבה הייתי מעוניינת לפי סדר כרונולוגי מסוים : ילדות ונעורים בבית ההורים , לימודים יסודיים ותיכוניים בבית הספר , לימודים גבוהים באוניברסיטה , רכישת תואר שלישי , תקופת הבתר דוקטור , והקריירה האקדמית .  אל הספר
כרמל