מבנה הספר ופרקיו

הרעיון לערוך מחקר על נשים מזרחיות המשתתפות בסגל האקדמי צמח , בין השאר , מתוך ביקורת על ספרי הקודם על כלל הנשים באקדמיה הישראלית , Toren 2000 ) תורן . ( 2005 אחת השאלות השגורות של מבקרים במדעי החברה היא : "למה לא בדקת גם את " ? ... כך למשל נשאלתי מדוע חקרתי רק את הנשים כקבוצת מיעוט מופלית במוסדות להשכלה גבוהה , ולא חקרתי מיעוטים מקופחים נוספים כגון חברי סגל ערבים . יותר לעניין , נשאלתי מדוע חקרתי את האקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה כמכלול ולא הבחנתי בינן לפי לאום ( יהודיות / ערביות ) או לפי מוצא אתני ( אשכנזיות / מזרחיות , ( הרי בוודאי יש הבדלים בין קבוצות שונות אלה י ומדוע חקרתי רק את אלה שבמערכת ולא את אלה שנפלטו ממנה וכולי . לכל אחד יש שאלות כאלה לפי נטיותיו והתעניינותו , אך בסופו של דבר צריכה החוקרת להחליט על הנושא ועל גבולותיו . המחקר הנוכחי מתרכז בשאלת המשמעות של מגדר , מעמד ומוצא אתני שנשים מזרחיות מייחסות לגורמים אלה עם נטייה לתשומת לב במיוחד לאתניות , שהיא המשתנה המבחין בין הנחקרות לכלל הנשים בסגל שאת עמדתן חקרתי במחקר קודם . אף על פי שמספר הנשים המזרחיות המועסקות באוניברסיטאות הו...  אל הספר
כרמל