ב. ביקורת על סדרי השחיטה

אחת הטענות השכיחות בפולמוסים הראשונים נגד החסידים היא הטענה 22 אהל רחל , יתד הדין , m עמודה ב—טז , עמודה ב . ראוי לציין , כי באחד הפרקים שבספר זה , 'יתד השלום , ' מצינו תוכחה על המריבות בבית ישראל ובכללן מרומזת המחלוקת על החסידים . המחבר נפשו סולדת מריב זה , והוא אינו מזדהה לא עם החסידים ולא עם המתנגדים . על התבדלותם של אלה מכלל הציבור , שאחד מסימניה החשובים הוא פרישתם ממאכלי הקהל והקפדתם המיוחדת על סדרי השחיטה . ברם יחסם של החסידים אל שוחטי הקהל והחמרתם בענייני שחיטה אין בהם רבותא , כפי שכבר הוכח במאמרו של ח . שמרוק , 23 על סמך דברי ר' אלכסנדר זיסקינד מהורודנא בחיבורו 'יסוד ושורש העבודה' , 24 וכן דורות רבים קודם לכן בעל השל"ה . 25 שמרוק אף הוסיף בצדק , כי 'יש לשער שמנהג זה [ בדיקת הסכין ] היה רווח בין היראים בכל תפוצות ישראל . * ' ברם , כאן מן הדין שנביא עדויות מתוך ספרי דרוש ומוסר , ולו כתמרורי דרך בלבד . תחילה לשון השל"ה בשלימותו : 'והנה החומרות מצד הדין הם אלו : ראשית דבר דבר גדול מחמת בדיקת הסכין של שחיטה כתב רבינו יונה בשערי תשובה שלו והובא בב"י בטור יו"ד סוף סי' י"ח וז"ל : ולמו...  אל הספר
מוסד ביאליק