ג. רישומי 'צוואת הריב"ש' בספר 'יסוד ושורש העבודה' לר' אלכסנדר זיסקינד מהורודנא

שני החיבורים האלה , 'שפה ברורה' ו'לחם תרומה , ' לא נזכרו על ידי החוק רים . ברם באחד מספרי המוסר הידועים יפה , והוא 'יסוד ושורש העבודה' לר' אלכסנדר זיסקינד מהורודנא , שנדפס בשנת תקמ"ב , סמוך לפולמוס השני נגד החסידות , שהורודנא , מקום ישיבתו של מחבר זה , היתה אחד ממרכזיו י , מצאתי רישומים מקונטרס 'צוואת הריב"ש . ' ראוי להטעים , כי קונטרס זה , אחד הכתבים החסידיים השנואים ביותר על המתנגדים 4 י , שנת הדפסתו הראשונה היא כפי המשוער שנת תקנ"ב . 13 אין מנוס אפוא משאלת משפיע ומושפע , מקור ותולדה י כלום חיבורו של ר' אלכסנדר זיסקינד , שאין כל ספק שלא השתייך לחסידי הבעש"ט , הוא אחד ממקורותיו של הקונטרס החסידי , או שמא איפכא מסתברא ? אולם שאלה זאת תשובתה בצדה , שכן הקונטרס האמור , על אף שמו : 'צוואת הריב"ש , ' ברור שהקטעים שכונסו בו מקורם בתורת המגיד ממזריץ . ' בידנו עדות ישירה על תפוצת תורות המגיד בכתיבת יד , עדותו של ר' משולם פייביש הלר , וכן עדות ספרותית עקיפה , הקטעים שכונסו בספר 'שפה ברורה , ' שנדפס , כזכור , בשנת תקל"דו * . לפיכך יש לשער , כי כתבים אלה הגיעו גם לידי ר' אלכסנדר זיסקינד והם משכ...  אל הספר
מוסד ביאליק