ב. מאמרים מאת מורי החסידות בספר 'לחם תרומה'

בחיבור אחר , והוא ספרו של המגיד הליטאי ר' אהרן בן ר' ישעיה קרעגלושקר , ' לחם תרומה' — דרושי מוסר ברוח הקבלה — שיצא לאור בפיורדא שנת תקמ"א , מצויים מאמר בשם הבעש"ט ( דף ד , עמודה א , ( שלושה מאמרים בשם המגיד ממזריץ' ( ד , עמודה א ; כ , עמודה ג—ד ; כה , עמודה ד , ( אחד בשם ר' לוי יצחק מבארדיטשוב ( כז , עמודה ג , ( ועוד מאמר בשם שמעלקא ( ד , עמודה ד , ( שמפאת משמעותו החסידית המובהקת נראה לי כי הוא ר' שמואל שמעלקא מניקלשבורג , תלמידו של המגיד ממזריץ . ' וכן מצאתי שם דרוש חסידי , שמחברנו מעיד עליו ששמעו 'בשם הגדולים ש"ך ( כב [ צ"ל : כד , [ עמודה ד—כה , עמודה א . ( ענייני המאמרים האלה הם : הוראת הדרך להשגת המדרגה של לימוד התורה ועשיית המצווה 'לשמה , ' וכן לעלייתו של האדם ליראה הפנימית , יראת הרוממות ! קביעת הקשר ההדוק שבין הענווה והיראה ; התאפסותו הפסיכולוגית של ה'אני' — מידת ה'אין' ; שילובן של אמונת אבות וההשגה העצמית כדרך נאותה בעבודת ה' ו חיובה של ההתכוונות לתוכנן הרוחני הפנימי של המצוות למען העלאת 'השכינה למקומה . ' באחד המאמרים של מחברנו הרווי רעיונות והגיונות מעולמה הרוחני של החסידות (...  אל הספר
מוסד ביאליק