א. התעודה הספרותית הראשונה בדפוס לתורת החסידות

חסידות הבעש"ט נתקלה , כידוע , בהתנגדות מאורגנת החל בשנת תקל"ב . מאז ניתכו על החסידים כמה חרמות ונתפרסמו נגד ראשיהם וסופריהם כמה כתבי פולמוס חריפים . המעיין בהיסטוריוגראפיה של יהדות מזרח אירופה יתרשם , כי בימי התפשטותה של החסידות החרדים נתפלגו לשני מחנות עוינים : החסידים ותומכיהם מזה , המתנגדים ותומכיהם מזה . ברם המציאות ההיסטורית שבאותם הימים היתד . סבוכה הרבה יותר מכפי שתוארה בידי היסטוריונים , וסיבוכיה מתרמזים ברמזים רבים בספרי דרוש ומוסר . מתוך חיבורי התקופה עולה העובדה , שבימי הפולמוסים הראשונים נגד החסידים , ובעיצומם , היו מחברים שלא הזדהו עם מחנה זה או עם מחנה זה , ומצינו מחברים לא חסידיים שהביאו בחיבוריהם ללא היסוס תורות חסידיות , אם בשם אומריהן ואם כמאמרים משל עצמם ואם בשם מקור קבלי . אף התעודה הספרותית הראשונה בדפוס לתורת החסידות שמצאתי עד כה אינה חיבור מחיבוריהם של מורי החסידות וסופריה , אלא ספר דרוש ומוסר נידח . כוונתי לספר 'שפה ברורה / דרושים מאת ר' שרגא פייבל בן משה סג"ל מטיקטין , זאלקווא , תקל"ח , המביא שני מאמרים מאת המגיד ר' דוב בער ממזריץ' -י . מאמרים אלה שם אומרם אינו...  אל הספר
מוסד ביאליק