ז. תכלית הלימוד על־פי האר"י

עוד מסורת ספרותית חשובה בנוגע ללימוד תורה המובאת בכמה ואריאציות מוכיחה בעליל , כי הטענה שהחסידות שינתה את מערכי הלימוד שינוי מהפכני אין לה יסוד . כוונתי למסורת המסתמכת על דברי האר"י : 'היה אומר לי מורי ז"ל שעיקר כוונת האדם בעסקו בתורה לשימשיך עליו השגה וקדושה עליונה , תלוי בעניין זה , שכל כוונתו תהיה לקשר את נפשו ולחברה עם שורשה העליון ע"י התורה ותהיה כוונתו בזה , כדי שעי"כ יושלם תיקון אדם העליון , כי זהו תכלית כונתו ית' בבריאתו את בני האדם ותכלית ציוויו אותם שיעסקו בתורה' » י ר' משה בן יהודה , בעל 'אבן שהם , ' חזר על דברי האר"י בנוסח שונה , הנסמך על ספר 'שערי ציון , ' וזה לשונו : 'והנד . כל עיקר מדריגות והליכות אדם הוא להחזיר את נפשו לשורשה , כי ז"ל שערי ציון בשם האריז"ל י הוא היה אומר שעיקר כוונת . הקריאה בתורה [ דוק : במאמרו 'שתי העדויות הראשונות על חבורות החסידים והבעש"ט' ( הערה , 4 עמ' , ( 236 שהבעש"ט הגן יעל האנתוזיאסטים הבלתי מלומדים , ' כפי שמוכח מתוך הנאמר בקונטרס 'ליקוטי יקרים , ' שהבאנו כאן . לרעת ג . שלום , שם : ' הבעש"ט מצא מנהג זה של קריאה או תפילה אכסטאטית בחוגים עממיים ...  אל הספר
מוסד ביאליק