ו. עם־הארץ קורא בתורה

שורת דיוננו כאן מחייבת הצגת מסורת ספרותית חשובה , שלא השגיחו בה החוקרים אלא באחד מסימניה בלבד , כפי שזה מצא את ביטויו בקונטרס ' ליקוטי יקרים , ' והם פירשוהו כסימן מובהק למגמה חדשה , כפי שנראה להלן . ברם ר' ברוך מקוסוב כינס בחיבורו 'ויכוח השואל והמשיב' מאמר אהד מתוך השל"ה , שזה העתיקו מתוך ספר הפרדס לר' משה מקורדובירו , שער האותיות , פרקים א—ב שנזכר לעיל . הוראותיו החשובות של מאמר זה הן : ( א ) ייחודיותן של אותיות הא"ב העברי משאר לשונות העמים , שאין הן הסכמיו ת , אלא משתלשלות משורש רוחני אלוהי ; ( ב ) אין מהותה של התורה מתמצית בלשונה הדיסקורסיבית , ככלי להעברת מידע , או כספר לימוד שתועלתו בלקחי חכמה . בלשון אחר : אין חשיבותה במובנה הגלוי אלא בשכבתה הפנימית הנעלמת ; ( ג ) לימוד התורה כדרך הלימוד בספרי רפואה , למשל , לשם קניית דעת , אין בו תועלת ואף עלול להזיק . כל מעייניו של הלומד בתורה צריכים להיות נתונים לכך 'שהוא לומד העניין ההוא 165 רבקה שץ אופנהיימר ( הערה , ( 2 עמ' . 161 166 גרשם שלום ( הערה , ( 3 עמ' . 329 והשווה מאמרו של שלום : 'מיסטיקה וסמכות דתית' ( בתוך : פרקי יסוד , ( עמ' . 3...  אל הספר
מוסד ביאליק