ג. לימוד הקבלה

אכן , בביקורתו על סדר הלימוד המשובש לא פסח ר' שלמה חלמא על ההורסים לעלות אל הנסתרות בעוד שב'נגלות ידיו לו אסורות , ' והם המין השלישי שבכת הראשונה ב'עדת הלומדים . ' ברם המחלוקת בעניין הפצתם של רעיונות הקבלה ברבים ומעמדו של לימוד הקבלה במערכי הלימוד במזרח אירופה 49 ג . שלום ( הערה , ( 4 עמ' . 237 על חבורות חסידים קודם חסידות הבעש"ט ראה ב . דינור : ראשיתה של החסידות ויסודותיה הסוציאליים והמשיחיים בתוך : במפנה הדורות , עמי ; 170—159 וכןו J . G . Weiss : 'A Circle of Pneumatics 11 Pre-Hasidism' , US , VIII , 1957 עמ' . 213—199 עד לימי צמיחת החסידות מעולם לא דעכה , ורבים מרכיביה וסבכיה של פרשה זו . מכל מקום ראוי לציין , כי טרונייתו של ר' שלמה חלמא בעניין זה אין בה כל חידוש , ואין היא אלא עוד קול במקהלת הקולות השונים נגד בולמוס הקבלה , המעודד , אם ביודעין ואם שלא ביודעין , ביטול לימוד התלמוד והפוסקים — החל , למצער , בר' משד . איסרלש ( רמ"א , ( שחי במאה הט"ז , הקובל : 'שלא ראיתי מימי איש מקובל יודע הדבר על בוריו מצד הקבלה האמיתי . ורבים מהמון עם כל אחד קופץ ללמוד עניין הקבלה , כי היא תאווה לעי...  אל הספר
מוסד ביאליק