ב. ספרי מוסר ויראה

על המין הראשון שבכת הראשונה בתיאורו של ר' שלמה חלמא אין להרבות את הדיבור . ר' שמואל בן אליעזר , למשל , בחיבורו 'דרכי נועם , ' מדמה את הלומדים האלה לחזנים 'המזמרים זמר יונית לערך שעה או שתים במקום אחד ונוסח התפילה או הפיוטים דבינו וביני הוא מבליע ודולג לגמרי , כן הלומדים השוטים משתגעים בלמודם לחטוף כמה וכמה דפין בלי עיון וסברא כלל . ' ולא זו בלבד , אלא לימוד משובש זה גורר עמו עוד רעה אחת : ' ואח"כ יתייצב על דרך לא טוב לאמר חילוק גדול ורם , הרי ששניהם בשגעון אחד ינהגו , ע"כ יאמרו המושלים על תלמיד שוטה כפי' רש"י שם גמרא גמור זמורתא תהא , כלומר למוד שלך הוא כדרך הזמר' . אך מן הראוי לייחד את הדיבור במין השני שבכת הלומדים הראשונה , אלה המבכרים את הלימוד בפירושי האלשיך ובשל"ה , שמחמת חשיבותם הגדולה בעיני יראים וחסידים . שני חיבורים אלה הם לדעת ר' שלמה חלמא דוגמה לספרי דרוש ומוסר . העיסוק המרובה בספרים מסוג זה תוצאתו 23 על פי סנהדרין , קו ע"ב . 24 תנחומא , מהד' באבער במדבר , י . וראה שיר השירים רבה ב , יג . 25 דרכי נועם , ט ע"ב . ההכרחית — החלשת לימוד התלמוד והפוסקים . יש לציין , שבאותם הימים ...  אל הספר
מוסד ביאליק