א. דרכי הלימוד וביקורתם אצל ר' שלמה חלמא

מערכי הלימוד במזרח אירופה בימי צמיחת החסידות וראשית התפשטותה עוררו תשומת לב רבה גם בקרב חוקרי הפולמוסים נגד החסידות וגם בקרב חוקרי תורתה . אלה התחקו על מערכים אלה משום שעמידתם של מורי החסידות בהם ודברי הביקורת הנמרצים שהטיחו כלפיהם הם , לדעתם , גורמים עיקריים למלחמת המתנגדים ; ואלה בחנו את מעמדו של לימוד תורה בראשית החסידות לאור רעיון הדביקות , 2 שגרשם שלום הציבו כמרכזה ולבה של החסידות ותורתה . הדעה המקובלת היא , שמורי החסידות הכניסו שינוי ערכין במעמדו של לימוד תורה ובמערכי הלימוד בכלל , במידה רבה בעטיו של רעיון הדביקות , שדחק לקרן זווית את ערכו המוחלט של תלמוד תורה במובנו המסורתי . אכן , אחת התעודות הספרותיות הראשונות נגד החסידות 1 ראה ש . דובנוב : תולדות החסידות , עמ' - , 111 , 107 וילנסקי , כרך א , עמ' ; 18—17 וביתר הטעמה במאמרו של וילנסקי . ? מאתיים שנה לפולמוס בין החסידים והמתנגדים , עיתון 'מעריב , ' ערב יום הכיפורים תשל"ג ; עמנואל אטקס - . 'שיטתו ופועלו של ר' חיים מו 1 לוז'ין בתוך , PA AIR : כרך — xxxvm , xxxix עמ' . 3—2 2 יוסף וייס : תלמוד תורה לשיטת ר' ישראל בעש"ט . בתוך : תפא...  אל הספר
מוסד ביאליק