ה. לטענת ההשפעה השבתאית

הדעה המקובלת על חוקרי חסידות היא , שרעיון ירידת הצדיק ( כרעיון העלאת מחשבות זרות ורעות ) הושפע מהרעיון השבתאי על ירידת המשיח לקליפות . לדעת גרשם שלום , 'לא יכלה הבעיה ללבוש חשיבות כזו לולא התיאוריות השבתאיות על ההכרח שבנפילת המשיח וגלגוליהן המאוחרים בפודוליה . אחרי השבתאות ובהשפעתה החריפה שאלת "נפילת הצדיק , " עד שנתעורר הצורך לדון בה ... אין זאת , לדעתי , אלא סובלימאציה של הנחה אנטינומיסטית המכוונת להעביר אותה למישור בו תאבד את עוקצה' . 88 וביתר הטעמה : 'כמעט כל המוטיבים האופייניים לפאראדוכסאליות השבתאית חוזרים ועולים , בצורה אחת או אחרת , בכתבי התיאולוגים החסידיים הראשונים , ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש , אנשים שאפילו בדמיון הפרוע ביותר אי אפשר לראותם בשבתאים . אך עובדה היא שבפודוליה , מרכז השבתאות בפולין בתחילת המאה הי"ח ובאמצעה , היו רווחים הלכי מחשבה אלה , ומנהיגי החסידות השתמשו בהם על פי דרכם הפורייה והשתדלו לתת להם מפנה חיובי ובונה במסגרת תנועתם . אך דבר זה אינו צריך לעוור את עינינו מלראות את המקור האמיתי של אחדות מן ההנחות החשובות והחבי בות ביותר על תנועה זו , בתורה החד...  אל הספר
מוסד ביאליק