ד. ירידת מרצון ומאונס

להבנת סוגיית ירידת הצדיק בכתבי ר' יעקב יוסף ראוי שאציג כאן שתי עמדות שהן דבר והיפוכו , אך שתיהן הן פרי עטו ופרי הגותו של בעל הכתבים האלה עצמו . לצורך זח אביא בהשמטות קלות דרוש ארוך מתוך ספר תולדות יעקב יוסף ( קצג , עמודה ב — קצד , עמודה א ) על כל פיתוליו הדרשניים וגיבובי האסוציאציות , המשקפים יפה את אופיים הספרותי של כתבים אלה , אך הוא אחד הביטויים המעניינים והחשובים ביותר בסוגיה זו מכמה טעמים : ( א ) משום ההבחנה החותכת שאנו מוצאים בדרוש זה בין ירידה מרצון לבין ירידה מאונס ; ( ב ) משום עמדתו החיובית של מחברו לירידה מרצון , הסותרת לחלוטין את דבריו במקומות אחרים ; ( ג ) משום שחרוזים בו בדרוש זה המוטיבים והדימויים העיקריים בסוגיה זו , הזרויים במידה זו או זו בכל כתביו . וזה לשונו : 46 בן פורת יוסף , כו , עמודה א . 47 צפנת פענח , לח , עמודה ב . 48 שם , יא , א . 49 כתונת פסים , ו , עמודה ד . ' מצוה [ דברים כג , יד ] "ויתד תהי' לך על אזבך" וגר [ שם , טו , [ ' "כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והי' מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך . " והספיקות רבו ... והענין הוא ...  אל הספר
מוסד ביאליק