ב. מוטיב הירידה בספרי דרוש ומוסר בימי צמיחת החסידות

בספרי דרוש ומוסר מימי צמיחת החסידות וראשית התפשטותה מצינו רישומים רבים לרעיון ירידת הצדיק בוואריאציות שונות , אך בדרך כלל על פי ספר הזוהר וכתבי האר"י , כמו ספר 'בית פרץ' לר' פרץ בן משה , שהביא 19 מאמר עולם קטן , סימן ב . * 19 דברי חכמים , דעת חכמה , תנ"ב , סא , עמודות ג—ד . ראוי להעיר על עוד עדות אחת המעידה על חשיבותו הגדולה של מוטיב הירידה לגיהנום לשם הצלת נשמות רשעים . כוונתי לדברי ר' אברהם בן אליעזר , בעל 'אורי וישעי , ' הכותב בחיבורו זד . ( לא , עמודה ד ) ( 'שמעתי בשם המקובל הגדול מוהר"ר שמשון זלה"ה , כי תתן חדרים יש בגיהנם כמנין תכלת , ובאלו החדרים צריך לילך אפי' צדיק- גמור לתקן ולהעלות נשמתן של רשעים . ' 20 טהרת הקודש , א ע"ב — ב ע"ב . בחיבורו זה גם את דברי האר"י בלשון 'ואיתא / גם את דברי ר' נפתלי בכרך בספר 'עמק המלך , ' וכן דברי השל"ה אלה ליד אלה : 'גם ידוע , שיש דרך לג"ע שצריך לעבור דרך גיהנם , כמ"ש ריב"ז לתלמידיו : ולא אבכה שיש לפני ב' דרכים א' לג"ע וא' לגיהנם ואיני יודע באיזה דרך מוליכין אותי . ואי' שני טעמים ע"ז < א' הוא משום דיש צדיקים שלא חטאו כלל במעשה רק לפעמי' הי' מהרהר...  אל הספר
מוסד ביאליק