א. ירידת נשמת הצדיק לגיהנום על־פי הזוהר וקבלת האר"י

סוגיית ירידת הצדיק בחסידות , מהיותה יסוד מוסד במשנותיהם של מוריה , הלוז שבתורת ההנהגה והמנהיג , זכתה לבירורים מקיפים ומעמיקים י ולא באתי לדון בה מחדש על כל סבכיה , שקצתם נדונו למעלה בפרק החמישי 2 אלא להוסיף על בירורים אלה כמה בחינות חדשות על פי הקריאה בספרי דרוש ומוסר שלא נדונו על ידי החוקרים , וכן לבחון מחדש , לפי אותה קריאה , את התפיסה המקובלת על מהותה הרעיונית של תורה זאת ומקורה הספרותי הרעיוני . יוסף וייס במאמרו 'ראשית צמיחתה של הדרך החסידית' מביא מדברי הזוהר , שזה לשונם בתרגומו העברי של י . תשבי : " ] ' כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול ] אשר אתה הולך שמה" [ קהלת ט , י . [ וכי כל בני העולם הולכים לשאול ? הן , אבל עולים מיד , שכתוב [ שמואל א ב , ה : [ "מוריד שאול ויעל , " חוץ מאותם רשעים שלא הרהרו בתשובה מעולם , שיורדים ואינם עולים . ואפילו צדיקים גמורים יורדים שמה . למה יורדים 1 משום שנוטלים כמה רשעים משם ומעלים אותם למעלה ... ( ותמן עבדון לון להרהר בתשובה . ( ומי הם ? אותם שהרהרו בתשובה בעולם הזה ולא יכלו 1 ראה גרשם שלום . 'דבקות' או 'התקשרות אינטימית עם אלוהים' בראשית החסידות ...  אל הספר
מוסד ביאליק