ג. הוראות מורי־החסידות

בס' שבחי הבעש"ט מסופר : 'פ"א שמעתי מר' נחמן מהאראדענקא שאמר : כשהייתי חסיד גדול הלכתי בכל יום למקוה קרה ... ואף על פי כן לא הייתי יכול לפטור מהמחשבות זרות עד שהוכרחתי לחכמת הבעש"ט' וטו 'חכמת הבעש"ט , ' שלא פורשה כאן , מבוארת בלשונות רבים ובמקומות שונים בכתבי ר' יעקב יוסף מפולנאה ובחיבוריהם של מורי החסידות הראשונים . אין בכוונתי להאריך כאן בבירור סוגיה זאת , שכן כבר דן בה דיון מפורט יוסף וייס ז"ל במאמרו 'ראשית צמיחתה של הדרך החסידית' . ברם לשם הדגמת מה של פתרון הבעש"ט אביא אחד מלשונותיו בעניין זה : ' וביאר [ מורי זלה"ה ] מה הוא ענין קבלת עול מלכות שמים . והענין , כי האדם מחויב להאמין , כי [ ישעיה ו , ג ] "מלא כל הארץ כבודו" ית' לית אתר פנוי מניה , וכל המחשבות של האדם יש בו מציאותו ית ' . וכל מחשבה הוא קומה שלימה . וכאשר יעלה במחשבתו של אדם בעת עסקו בתפלה איזה מחשבה רעה וזרה —היא באה אל האדם לתקנה ולהעלותה . ואם אינו מאמין בזה , אין זה קבלת עול מלכות שמים שלימה , כי מקצר ח"ו במציאותו ית . ' ובזה יובן 21 ל האומר שמע שמע וכר . וקש : ' למה אמר ב"פ ן ת"ל , כי מעקרא לא איכוון דעתי , ' דהיינ...  אל הספר
מוסד ביאליק