א. המונח 'מחשבות זרות' ומשמעותו

המונח 'מחשבות זרות' בספרי יראים פירושו בדרן כלל הרהורים במילי דעלמא בשעת התפילה ולימוד התורה , וכן הרהורים שהם זרים לפירוש התיבות ולכוונתן . כך מצינו אצל ר' שמואל בן אליעזר בספרו 'דרכי נועם' המקפיד הקפדה טרמינולוגית ותוכנית בעניין מחשבות זרות המכונות אצלו גם 'מחשבות חוץ , ' שמובנן מחשבה שהיא מחוץ למשמעות תיבות התפילה , כדבריו ; 'והן עתה רבים עמי הארץ אשר לא שמים אל לבם מה שמוציאים מפיהם , וכל איש ישראל פונה לבבו מעם , 'ה להרהר בשעת התפילה אחרי חפצי העה"ז ועסקיו ושאר הבלי עולם , וניבא ואינו יודע מה ניבא ע"י מחשבות זרות הטורדות אותו ... וסיבה לדבר זה כשמתפללין בשפה רפה ובעצלות כמתוך שינה' r וכן הוא קובל בהמשך דבריו שם על מתפללים , ש'טרודים כולם במחשבות זרות . ' אך המושג 'מחשבה זרה' הורחב לכלול בתוכו גם הרהורי עבירה , כפי שמעידים , למשל , דברי ר' צבי הירש קיידאנובר בחיבורו 'קב הישר , ' פרק ח r 'צריך האדם בשעת תפילה שלא לחשוב שום מחשבה זרה ... ולא יאמר האדם : הרהור עבירה אסור דווקא , אלא אפילו הרהור משא ומתן ושאר הרהורים הן ג"כ אסורים . ' וכן מוכיחים הלשונות הנקוטים בידי מחברים , כגון " '...  אל הספר
מוסד ביאליק