יד. משהו על סייגי ההוראות אצל ר' יעקב יוסף מפולנאה

ראוי להטעים , שהדוגמאות שהבאנו לעיל : כלב , דוד ורבי מאיר , משמעותן עשיית מעשים פחותים או מגונים לא מרצון אלא מאונס , במסיבות שאינן מאפשרות הצלה בדרך אחרת . ואף על פי שמשמעותן הכפייתית אינה מוטלת בספק , ראה ר' יעקב יוסף צורך להטעים במקום אחר : 'אמנם ענין הנ"ל הוא בדיעבד ולא לכתחלה , דהיינו שאם נזדמן שנפל חכם בין הכסילים אז יעשה כאמור , להנצל מהם ... אבל לכתחלה לא ילך החכם בין הכסילים . 171 ' אין הטעמה זו דבר של מה בכך . מכל מקום במאמריו הרבים של ר' יעקב יוסף בעניין עבודת ה' ביצר הרע אין עקיבות בנוגע לטיב המעשה , היינו צמצומו בגבולות מצבי לחץ נתונים המתרגשים ובאים על האדם . מה שאין כן בנוגע לטיב העושה : בכל מקום , אם במפורש ואם במובלע , העבודה ביצר הרע וכל הכרוך בה מתייחדת לצדיק , איש הרוח , שבידו היכולת להיכנס להרפתקה מסוכנת ולצאת ממנה בשלום . דבר זה בולט בבליטות יתירה באחד המאמרים הקרובים לדברי מוהר"ן שהבאנו לעיל : 172 'דכתבי במ"א [ דשמעתי מן מוהר"ן ] פירש "גם אויל מחריש חכם יחשב , " כי ר"מ נכנס לבית הזונה וניצל מהגזירה וכר . אמנם אין זה כי אם לבני עליה שיכנס לסכנה זו , שהיא בחיי זכא...  אל הספר
מוסד ביאליק