יג. הוראות מוהר"ן — ר' נחמן מהורודנקא

ראינו לעיל , כי ראשי המדברים בכתבי ר' יעקב יוסף בעניין העלאת המידות , שהוא רכיב חשוב בסוגיית עבודת ה' ביצר הרע , היו ר' אריה לייב המוכיח מפולנאה , המגיד ממז'יבוד המכונה מוהרי"ל , וכן המגיד ר' יהודה לייב מפיםטין , אישיות נערצת ומפורסמת מימי הבעש"ט ובסביבתו , אם אמנם השמועה בשמו בספר 'אהבת דודים ' מהימנה היא . כמו כן ראינו , כי סוגיה זו היתד . שגורה בפי ר' מנחם נחום מצ'רנוביל ( ועוד חכמים שאת דבריהם לא הבאנו כאן . ( ברם ראוי להטעים , כי לפי דברי ר' יעקב יוסף חלקו של ' מוהר"ן' במסכת הרעיונות ושברי הרעיונות בסוגיה האמורה חשוב הוא ובולט , וכפי שנראה להלן 'מוהר"ן' הוא כנראה ר' נחמן מהורודנקא . דבריו קום עשה זולתי סור מרע במחשבה בלבד הם תלוים בשם י"ה באבא ואמא שהם חכמה ובינה [ שהם חכמה ובינה , שני הפרצופים אחרי כתר שהוא אריך אנפין . [ האמנם בזו"ן [ זעיר ונוקביה , שני הפרצופים האחרונים ] שהם עולם המעשה מששת ימי בראשית לכן תלוי בהן מצות עשה כנלע"ד . ואעפ"כ אין אדם מקיים מצות לא תעשה כתקנה אלא בבא לידו דבר עבירה ונמנע ולא עשאה מפני מצות המקום , אבל ביושב בטל לא מקרי קיים מצות לא תעשה כנלע"ד . ' ...  אל הספר
מוסד ביאליק