יא. המירמה הקדושה שבקבלת האר"י

כאן המקום לציין , כי בספרי דרוש ומוסר מימי צמיחת החסידות והתפשטותה , כבכתבי ר' יעקב יוסף מפולנאה , אנו מוצאים מוטיב שנודעת לו חשיבות גדולה בסוגיה שאנו דנים בה , והוא 'המירמה' הקדושה על גווניה השונים , שמצאה את ביטויה בקבלת האר"י י -י , בפרשנותה המיתולוגית על תולדות נשמותיהם של אבות האומה וגדוליה , ששימשה אחד היתדות למינות השבתאית . 130 מלבד כתבים אלה ראוי לציין כאן את הספר 'גלי רזיא' , שבו מוצגת חוקיות פאראדוכסאלית מיוחדת , שלה כפופות נשמותיהם של אבות האומה ומשפיעיה הגדולים . נשמות אלו יציאתן מן הפרה אקזיסטנציה אל העולם הזה כרוכה במאבק שבין הקדושה לקליפה , שתולדתו הקונקרטית — לידת נשמה גדולה בבעילה אסורה , או בנוסח של ספר 'גלי רזיא : ' 'כי הקב"ה חפץ כשיקים איזה מלך או גיבור לעשות נקמה באומות , שצריך שיהיה ( לו ) איזה חיבור או קישור מה עם אומות העולם ועם המלך ההוא מזרע ישראל כדי לקיים מהרסיך ומחריביך ממך יצאו ... כי כל מי שנברא 123 נזיר כג ע"ב . 124 הדרת אליהו , קיט ע"א . 125 בית מדות , דיהרנפורט תקל"ז , יג ע"א . 126 טל אורות , פ"פ דאדר ןתקע"א , [ מב ע"ב—מג ע"א . 127 גרשם שלום : שבתי צ...  אל הספר
מוסד ביאליק