ה. ביטויים אחרים לעילויה של עבודת ה' באמצעות היצר־הרע

דברי השל"ה בשמו , וכן בשם אביו , לא נוצרו יש מאין . בדיקה שיטתית בחיבורי דרוש ומוסר , שנתחברו בדורות שקדמו לשל"ה , אולי עשויה לגלות הלכי רוה דומים במקומות שונים בגלויות ישראל , כדברי ר' יצחק דמן עכו שהבאנו קודם וכמעשה ב'ספר חסידים , ' יצירתם של חסידי . אשכנז בימי הביניים , על שלושה יהודים שהלכו ובאו אל אחד החכמים והתוודו בפניו -.הראשון שבהם וכן אביו , עניים מרודים , היו מעמידים את נפשם בנסיונות חוזרים ונשנים ליטול כסף שאינו שלהם ; והשני , שהוא ואביו לקו במידת ריב ומדון : והשלישי , שנפשו השקה בבעילות אסורות , והיה מתייחד עם אשת איש ומחבקה ומנשקה כדי לגרות את יצרו , אך הוא נמנע ממעשה הבעילה עצמו , ולדבריו גם אביו 'עשה כן לחמותו או באחות אשתו בחיי אשתו . ' הם ביקשו מן החכם להורותם , אם צריכים הס כפרה ותשובה על מעשיהם , או שמא שכרם אתם משום עמידה בניסיון . החכם נבוך ואובד עצות שלחם לראש ישיבה , וזה אמנם הכריע את מעשיהם לכף חובה : " על הלכי רוח רווחים בעניין הפיכת הרע לטוב על ידי תשובה ותועלתו של היצר הרע משום כוחו לעורר מאוויים ותשוקות אסורים דווקא , מרמזנו הספר 'רפדוני בתפוחים , ' לר' א...  אל הספר
מוסד ביאליק