א. הצעה כללית

שלוש סוגיות גדולות נודעת להן חשיבות מכרעת במסכת רעיונותיהם של מורי החסידות , והן : ( א ) עבודת ה' באמצעות היצר הרע , או הפיכת הרע לטוב והעלאת המידות הרעות / ( ב ) העלאת מחשבות זרות ורעות המטרידות את האדם בשעת עשיית המצוות , ובמיוחד בשעת התפילה / ( ג ) ירידת הצדיק ממדריגתו העילאית לשם העלאת המוני העם , ובמיוחד החוטאים שבהם . הסוגיה הראשונה — עניינו של פרק זה —היא חוליה חשובה מאוד במסורת ספרותית ארוכה , שהשחיתה מגמת ההפנמה בחיי הדת , ולה ביטויים שונים ברחבי ספרותנו , ובכלל זה בספרי דרוש ומוסר במזרח אירופה בימי צמיחת החסידות , לפניהם וגם לאחריהם . עניינה בדרך כלל המציאות הנתונה , העובדה שנפשו של אדם היא זירה להתרוצצותם של שני כוחות מנוגדים : יצר טוב ויצר רע , קדושה וטומאה , ולא נתכוונה מעיקרה לנקיטת מעשים יזומים כדי לעורר תאווה אסורה . ברם מתוך הפלגה בכוחו של היצר הרע כמפתח הפותח פתחים לתאים חבויים ורדומים , ככוח מעורר ומתסיס — גלשו ההוראות השונות על עילויה של עבודת ה' באמצעות היצר הרע ופרצו גדרות דחויות , פעמים נתמזגו עם רעיונות שונים המטעימים את גדולת התשובה ומפליגים במעלתם של בעלי תשו...  אל הספר
מוסד ביאליק