ד. ביטויו בספר 'שער המלך' ועוד

מכל מקום , אף אם יטען הטוען למקורה השבתאי של ההוראה המחייבת עשיית עבירה בכוונה תחילה על מנת לקיים מצוות תשובה , שלפי כל הבירורים שביררנו עד כה לא מצאנו לטענה זאת כל יסוד , ברור כי בספרי דרוש ומוסר מימי צמיחת החסידות ואילך היא מובעת ללא כל סימני זיהוי עם האנטינומיזם השבתאי וספיחיו . אולם אין כל ספק , שלרעיון זה זיקה מובהקת להלכי רוח משיחיים שהגבירו וחיזקו את חשיבותה של תשובה , 46 דרושי הצל"ח , ווארשא , 1886 דף ד , ע"א . 47 החלות יעקב , נח , עמודה ג . שהרי טעמיו המוצהרים הם קיומה של תשובה ועילוים של בעלי תשובה על צדיקים גמורים . סימן מובהק לכך הוא הספר 'שער המלך לר' מרדכי בן שמואל , שבו אנו מוצאים פרק מיוחד ( חלק א , שער ה , פרק ה ) בשבח מעלתו של העובר עבירה על מנת לקיים מצוות תשובה . בדבריו ארבע הנחות : ( א ) גדולתה של תשובה כמצוות עשה ; ( ב ) מצווה זו שונה משאר המצוות , שכדי לקיימה יש לעבור עבירה תחילה , היינו עבירה צורך תשובה ; ( ג ) לפיכך גדולה מעלתם של העוברים עבירה בכוונת מכוון כדי לקיים מצוות עשה זו , המה חסידים , שמאהבת ה / ולא מתוך תאוות היצר הרע , הם מסתכנים בהרפתקה מסוכנת ונכ...  אל הספר
מוסד ביאליק