ב. מקור הרעיון ורישומיו

קודם שנדון בגלגוליו השונים של רעיון זה ובהגיונן בימי צמיחת החסידות וימי התפשטותה , מן הראוי לעמוד על שורשו הספרותי ועל קצת מסימניו בספרותנו עד להופעת החסידות . מקורו הספרותי הראשון הוא , לפי שעלתה בידי להעלות עד כה , הספר 'ברכת שמואל' על התורה , שיצא לאור בפראנק פורט ע"נ מיין בשנת תמ"ד , והוא חיבורו של הרב והמקובל הידוע ר' אהרן שמואל קיידאנובר , מהרש"ק ( אביו של ר' צבי הירש קיידאנובר בעל יקב הישר , ( ' שנפטר בשנת תל"ו , היינו כשמונה שנים קודם הדפסתו של 'ברכת שמואל , ' וזה לשונו : ' והנה צריכין אנו ליתן טעם לשבח מענין תשובה , דאמרו * גדולה תשובה וכר . והוא דהרמב"ם כתב ז"ל שהתשובה הלא אחת ממצות עשה , וכ"כ הרמב"ן ז"ל בפי' הפסוק בפ' נצבים [ דברים ל , יא ] "כי המצוד . הזאת" וגו , ' קאי אםרשה שלמעלה , דכתיב [ שם , שם , ב ] "ושבת עד ה , "' "כי תשוב אל ה' אלהיך" וגו' [ שם , שם , י , [ וע"ז אמר "כי המצות הזאת , " ולכן נראה דאמר [ שם , שם , יד ] "כי קרוב אליך הדבר [ מאד ] בפיך ובלבבך לעשותו , " היינו הווידוי וטהרת הלב של בעלי תשובה . ואיתא בספר ראשית חכמה , 8 כי תשובה נקראת תשוב' ה' [ תשוב ה' —...  אל הספר
מוסד ביאליק