יא. משהו על התוכחה והמוכיחים בכתבי ר' יעקב יוסף

פרשת התוכחה והמוכיחים אצל ר' יעקב יוסף מפולנאה - ° נדונה על ידי החוקרים בהקשרים שונים , וכאן נפנה את הדעת רק לכמה מענייניה לאור חקירותנו בספרי דרוש ומוסר . בראש וראשונה ראוי לחזור ולציין , כי תורת המנהיג החסידית קשורה בעבותות חזקים לפרשת התוכחה , שכן תשתיתה של התוכחה בשער בת רבים , עקרון הערבות ההדדית של ישראל , היא גם תשתיתה , ולמצער אחת מתשתיותיה , של תורת הצדיק החסידית . אף הביוגראפיות של כמה ממורי החסידות מחזקות את הקשר הזה . 221 אולם ראוי לומר בבירור , כי אין כל יסוד לטענתו של יוסף וייס , שהתהוותה של הדרך החסידית קשורה קשר של סיבה ומסובב במעמדם השפל והנלעג של מגידים ומוכיחים בחוגי הבעש"ט . לבטי המוכיחים באשר לתוצאותיה המעש יות של תוכחתם , בבחינת 'למי אני עמל , ' אינם מתכונותיהם של מגידים ומוכיחים מחוגי הבעש"ט דווקא , שהרי אין לך חיבור מחיבורי הדרשנים שבעיית התוכחה בשער על כל הכרוך בה אינה תופסת בו מקום נכבד . תוכחתם של מגידים יונקת לא מעט מאותה מתיחות ומאותו חיכוך שבין שליחותם הדתית המוסרית החברתית לבין אוזנם הערלה של שומעיהם בכל אתר ואתר ובכל זמן וזמן . מכאן שהדיאגנוזה העצמית של...  אל הספר
מוסד ביאליק