י. 'מעמד' המגידים והמוכיחים

העובדה שר' שמואל בן אליעזר מקלווריה לא היה מגיד מישרים , וכן ר' יעקב יוסף מפולנאה , שכיהן , כידוע , כרב אב בית דין בכמה קהילות , ראויה להטעמה מיוחדת ויש בה סיוע חשוב להצגת תמונה מאוזנת ולא סכימאטית של תפקיד המוכיחים בשער . תיאור המגידים והמוכיחים כמעמד המנוגד בתכלית למעמד הלמדנים אינו תואם את מקורותינו , שכן החזיתות האידיאולוגיות לא נחתכו על פי השתייכות 'מעמדית' חברתית —רבנים ולמדנים מזה , מגידים ומוכיחים מזה , אלא היו מורכבות ביותר . חיזוק רב אנו מוצאים בעובדה אחרת , שביקורת דומה לביקורתם של ר' שמואל בן אליעזר ור' יעקב יוסף מפולנאה מצויה כשני דורות קודם החסידות בספר יאור ישראל' לר' ישראל יפה , רבה של שקלוב . בהקדמה לספרו , שנתחבר בשנת תמ"ג , אך יצא לאור בפראנקפורט ע"נ אודר בשנת תס"ב , נאמר בין השאר ו ' והנה הרשע מתלבש את עצמו בערב רב ... ואי יתלבש באיזה עם הארץ אין דבריו נשמעים , מתלבש הוא בלומדים והתורה בעיניהם כקוצים ... ומרחיקים את המוניים מיראת , 'ה ומלעיגים על מי שהולד ביראת ה ' ... ואומרים זה דבר חדש הוא חסיד שוטה ... ועל פי רוב מן הלומדים שהם התלבשות שדין יהודאין' 97 נ . כינ...  אל הספר
מוסד ביאליק