ט. תוכחה ומוכיחים בספר 'שער המלך' ובספר 'דרכי נועם'

העלינו עד כה כמה בחינות בתשתיתה של התוכחה בשער , בדרכיה , ובמעמדם של המוכיחים בעיני עצמם ובעיני זולתם על פי מאמרים בספרי דרוש ומוסר שונים , אולם לקח חשוב ביותר בסוגיית התוכחה והמוכיחים בתקופה שאנו דנים בה עתה , אנו מוצאים בדבריהם של שני מחברים , שחיבוריהם נדפסו בסמיכות הזמן . כוונתי לספר 'שער המלך' לר' מרדכי בן שמואל מוויעלקאטש , שחלקו הראשון נדפס בשנת תקכ"ב וחלקו השני בשנת תקל"ד , והספר ' דרכי נועם' לר' שמואל בן אליעזר מקלווריה שבליטא , שיצא לאור בשנת תקכ"ד . חיבורים אלה הם מספרי הדרוש והמוסר החשובים ביותר שנתחברו ונדפסו במזרח אירופה בימי צמיחתה של החסידות . 'שער המלך' חזר ונדפס כמה פעמים , וספר 'דרכי נועם / אף על פי שלא זכה להדפסה חדשה , רישומו ניכר בספרי הדרוש והמוסר שלאחריו , ובצדק הגדירו י . תשבי כ'אחד הספרים המקוריים והחשובים ביותר בספרות הדרוש והמוסר של המאה הי"ח באירופה המזרחית' . מחבריהם של ספרים אלה לא היו מגידי מישרים בקהילותיהם : ר' מרדכי בן שמואל היד , רב אב בית דין , ור' שמואל בן אליעזר — תלמיד חכם מובהק , מקובל , כנראה , ללא התמנות ציבורית , ויש להניח שהיה מגיד שיעור בפ...  אל הספר
מוסד ביאליק