ח. קלסתר־פניהם של כמה מוכיחים

כמעמדם של מוכיחים בעיני ר' יחזקאל לנדא כן מעמדם בעיני בני דורם בכלל . קל מאוד לאסוף תלונות על מעמדם השפל והנלעג של מגידים ומוכיחים , הן מפי בעלי הדבר עצמם , והן מפי תומכיהם ומגיניהם , אם מתוך ספרי דרוש ומוסר בכלל ואם מתוך כתבי ר' יעקב יוסף מפולנאה בפרט , ולקבלן כעובדות היסטוריות חד משמעיות . ברם , תלונות אלו משקפות פן אחד , ואילו המציאות ההיסטורית מורכבת מפנים רבים שגם הם מקופלים בהצהרותיהם של מוכיחים ומגידים או בעדותם לתומם . בצד קובלנות על היחס המביש מצד קהל השומעים , מוצאים אנו סימנים מובהקים למעמדם המורם . הציבור הוקיר את פועלם , וכמה מהם היו דמויות מופת אהובות ונערצות בדורם ובדורות הבאים . די להעלות בזיכרון דיוקנאתיהם של כמה מגידים ומוכיחים חשובים , שפעולתם היתר . בסביבות פעולתם של הבעש"ט ובני חוגו , אם בימי חייהם ואם סמוך לאחר פטירתם , כדי להפריך את התיאורים הקודרים . והחד צדדיים של יוסף וייס , ובמיוחד את מסקנותיו המפליגות . מהם שזכר דבריהם נשמר בכתבי אחרים וברשומות הדור , כגון ר' אפרים חסיד , ר' יהודה לייב פיסטינר ; מהם שזכו להוציא לאור את פרי עטם בימי חייהם , כר' פרץ בן משה , ...  אל הספר
מוסד ביאליק